Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
KH:06/KH-NT 15/10/2020 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức giai điệu tuổi hồng.
KH: 06/KH-CM 08/10/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH GIAO LƯU CHỮ VIẾT ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
Số: 13/KH-NH 02/10/2020 Kế hoạch năm học 2020-2021
BB/07-SKĐ 30/06/2020 BIÊN BẢN SƠ KẾT ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
KH: 06/KH-NT 08/06/2020 CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2020
KH:05/KH-NT 02/05/2020 Công tác tháng 5 năm 2020
BB/04-NT 01/04/2020 Công tác tháng 4 năm 2020
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên