ĐẠI HỘI CHI BỘ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2020-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 24 tháng 2 năm 2020, Chi bộ Trường TH La Văn Cầu tổ chức Đại hội. Về dự có đồng chí Lê Hồng An huyện ủy viên, bí thư đảng bộ xã Ea Sar; cùng 04 đồng chí bí thư chi bộ các trường học trên địa bàn xã và 21 đảng viên tham dự. Đại hội đã thành công tốt đẹp; xây dựng nghị quyết theo hướng đổi mới. kết quả bầu cử: đ/c Nguyễn Đình Quân giữ chức vụ bí thư,  đ/c Hoàng Thị Bích Thiệp giữ chức vụ phó bí thư và  đ/c Phạm Thị Lan chi ủy viên.

 

Cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ xã Ea Sar nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.