HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021.

Lượt xem:

Đọc bài viết

          Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2020, Trường TH La Văn Cầu tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động. Về dự Hội nghị có thầy Phùng Văn Chang Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar, bà Võ Thị Thanh Hương Phó chủ tịch UBND xã Ea Sar, ông Mai Đình Hiệu Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường, các thầy cô giáo đại diện ban giám hiệu bốn trường đóng trên địa bàn và 31 trên tổng số 33 CB,GV,NV của trường tham dự. Hội nghị được diễn ra rất sôi nổi, sau khi các tổ chức trong nhà trường trình bày đầy đủ các báo cáo theo quy định, các thành viên tham dự đã phát biểu xây dựng, chủ yếu bàn giải pháp thực hiện tốt phong trào dạy học “hai tốt”. Đặc biệt phát biểu chỉ đạo của thầy Phùng Văn Chang Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar, đã biểu dương thành tích nhà trường thực hiện tốt trong năm học 2019-2020, đồng thời nhấn mạnh đội ngũ đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép của năm học 2020-2021, thầy yêu cầu nhà trường phải ưu tiên cho lớp 1 học hai buổi trên ngày để thực hiện thắng lợi chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 theo Thông tư 32 của Bộ giáo dục và Đào tạo, tạo tiền đề cho những năm học tiếp theo.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

Thầy HT Nguyễn Đình Quân đọc báo cáo Tổng kết và Phương hướng nhiệm vụ

Thầy Phùng Văn Chang Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bà Võ Thị Thanh Hương Phó chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo.

Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt hội nghị.