Trường Tiểu Học La Văn Cầu

  • Điện thoại: 05003613671
  • Email: thlavancaueasar@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn 2, Ea Sar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk