GIAO LƯU OLYMPIC TÀI NĂNG TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng thứ 7 ngày 30 tháng 01 năm 2021, trường TH La Văn Cầu tổ chức Giao lưu Olympic tài năng tiếng Anh cấp trường. Tạo điều kiện cho học sinh  giao lưu học hỏi, thể hiện các kỹ năng, đặc biệt là nghe và nói trong việc học tập bộ môn tiếng Anh. Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong trường Tiểu học đồng thời tuyển chọn đội tuyển tập luyện tham gia cấp huyện vào ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2021. Tham dự buổi giao lưu gồm hai đội khối 4 và khối 5, mỗi đội 9 bạn tham gia. Sau một thời gian tổ chức nhà trường đã tuyển chọn được những học sinh tiêu biểu vào đội tuyển.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI LỄ: