TRƯỜNG TH LA VĂN CẦU THAM GIA GIAO LƯU TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP HUYỆN NH 2018 – 2019

Lượt xem:


Thực hiện công văn số 623/KH-PGDĐT ngày 27 tháng 11  năm 2018 của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Ea Kar về việc Tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học Năm học 2018-2019. Trường Tiểu học La Văn Cầu đã tổ chức giao lưu Tiếng Việt cấp trường và chọn ra 9 gương mặt xuất sắc nhất của 3 khối để tham gia giao lưu cấp Huyện.

Sau các phần thi: Kiến thức, Chào hỏi, Năng khiếu và Hùng biện, trường đã được sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên và đạt thành tích cao.

Kết quả như sau:

TT Họ tên Dân tộc HS lớp Đạt giải
1 Nông Kiều Trúc Nùng 4C Nhì
2 Mai Nông Trà My Tày 5C Nhì
3 Hoàng Thị Hồng Nhung Nùng 3A KK

Tập thể trường đạt giải Ba toàn đoàn.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi giao lưu: