SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11/ 2018

Lượt xem:


Hôm nay vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2018, tại văn phòng Trường Tiểu học La Văn Cầu. Chi bộ trường tiểu học La Văn Cầu tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thảo luận về Chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, trách nhiệm của người thầy trong sự nghiệp trồng người” (theo Thông tin nội bộ tháng 11/2018 của Tỉnh ủy Đắk Lắk).