Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chất lượng Chi bộ, Đảng viên năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 22 tháng 12 năm 2018 vừa qua, Chi bộ trường Tiểu học La Văn Cầu đã tổ chức thành công Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, Đảng viên năm 2018.

Tham gia Hội nghị với đông đủ 22 đảng viên toàn Chi bộ đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, Đảng viên năm 2018.

Về dự Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Kiên – Đảng ủy viên phụ trách địa bàn đã có ý kiến phát biểu, nhận xét về Chi bộ trường Tiểu học La Văn Cầu.

Kết thúc Hội nghị, tán thành Chi bộ đạt mức chất lượng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 4 đồng chí đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 18 đồng chí đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.