Giáo lưu tiếng hát dân ca

Lượt xem:Ngày 7/12/2019 PGD huyện Eakar đã tổ chức thi ” Giao lưu hát dân ca học sinh tiểu học .
Trường tiểu học La Văn Cầu tham gia với 3 tiết mục