GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 7/12/2019 PGD huyện Eakar đã tổ chức thi ” Giao lưu hát dân ca học sinh tiểu học .
Trường tiểu học La Văn Cầu tham gia với 3 tiết mục. Kết quả đội văn nghệ đạt giải ba toàn đoàn.