ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2020, Liên đội trường Tiểu học La Văn Cầu tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2020-2021. Đến dự có anh Hà Trung Tướng Bí thư đoàn xã Ea Sar, thầy Nguyễn Đình Quân Hiệu trưởng nhà trường, cô Hoàng Thị Bích Thiệp Phó hiệu trưởng, các thầy giáo cô giáo trong toàn trường và 45 bạn nhi đồng, đội viên tiêu biểu đại diện cho 565 học sinh toàn trường cũng về dự. Đại hội đã đánh giá được những thành tích nổi bật trong năm học 2019-2020 vừa qua và Liên đội đạt liên đội vững mạnh cấp huyện. Đại hội cũng đã xây dựng được phương hướng nhiệm vụ trong tâm công tác đội năm học 2020-2021, hướng cho các nhi đồng đội viên thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021) và 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Đặc biệt liên đội đã bầu ra Ban chỉ huy gồm chín bạn: Vương Thị Ánh Dương liên đội trưởng, Nguyễn Quỳnh Trâm Liên đội phó, các ủy viên Lý Hoàng Long, Trần Văn Hiếu, Nguyễn Lan Chi, Nguyễn Thái Dương, Trần Văn Bút, Bàn Vũ Bảo Ngọc và Lê Tất Phát.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐẠI HỘI: