TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐỘI NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 19 tháng 5 nă 2020, Liên đội Trường TH La Văn Cầu tổ chức Lễ kết nạp đội viên cho 4 lớp Nhi đồng lớn vào Đội. Tổng số 125 nhi đồng lớn được kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Các đội viên mới kết nạp chuẩn bị thắt khăn quàng.