GIAO LƯU CHỮ VIẾT ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Trường TH La Văn Cầu tổ chức giao lưu chữ viết đẹp cấp trường. Tham gia cuộc giao lưu có 18 lớp và 113 học sinh tham gia. Kết quả về tập thể giải nhất lớp 2A, giải nhì lớp 4A và lớp 5A, giải ba gồm ba lớp 2C, lớp 2D và lớp 5D; công nhận 5 lớp: lớp 1A, lớp 1B, lớp 3C, lớp 3D và lớp 5B. Giải cá nhân 31 học sinh; công nhận 63 học sinh. Đây là đợt giao lưu theo kế hoạch năm học, thông qua giao lưu nhà trường đánh giá được việc rèn chữ của giáo viên cho học sinh đồng thời thực hiện tốt truyền thống của ngành “Nét chữ nết người”.  Đợt giao lưu này, một lần nữa khẳng định được chất lượng rèn chữ cho học sinh của nhà trường rất cao; khẳng đinh thương hiệu trường TH La Văn Cầu là ngôi trường nằm tốp đầu về phong trào chữ viết của huyện nhà.

Các bài viết đạt giải tại buổi Giao lưu:

Một số hình ảnh trong cuộc giao lưu: