BẾ MẠC ” HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019- 2020″

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 8/ 11/ 2019, Trường TH La Văn Cầu đã tổ chức bế mạc Hội thi ” Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2019- 2020. Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ: