MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY ĐẦU ĐI HỌC SAU KỲ NGHỈ DỊCH COVID 19 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LA VĂN CẦU

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Hoc sinh đo thân nhiệt trước khi vào trường.

2.Hoc sinh rửa tay 6 bước theo quy định trước khi vào lớp.

3. Nhân viên y tế kiểm tra ở một lớp học.

4. Cảnh quan trường xanh sạch đẹp đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

5. Phụ huynh đã sẵn sàng đón con em mình về đúng thời gian.