Buổi tuyên truyền Phòng chống một số tai nạn thương tích và Đuối nước tại trường TH La Văn Cầu

Lượt xem:


 

Các em học sinh nghiêm túc lắng nghe bài tuyên truyền từ Nhân viên Y tế