Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm học 2018- 2019

Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm học 2018- 2019

Lượt xem:

Tháng 5 về! Hoa phượng đỏ rực các con đường, những chú ve râm ran khắp những tán lá, hàng cây cũng là lúc báo hiệu một năm học kết thúc. Với thầy và trò trường TH La Văn Cầu, năm học 2018 – 2019 đã gặp không ít khó khăn thử thách nhưng cũng đã gặt hái với nhiều kết quả tốt đẹp. Chính vì vậy, sáng ngày [...]